Kultúrne pamiatky

Ďalšie pamiatky
Povesti o Liptove
Muzeum.SK

Folklorny subor Liptov

     Liptov ako etnický celok s írečitým slovenským obyvateľstvom sa vyznačuje svojráznou ľudovou architektúrou a folklórom - Vlkolínec, Východná, Važec, Sliače, Liptovská Osada. Ešte aj v súčastnosti sa udržujú živé folklórne tradície. V početných obciach Liptova sa zachovali rázovité kroje, ľudové zvyky a pôvabná ľudová architektúra. V obci Východná sa uskutočňuje najväčší folklórny festival na Slovensku. Ešte pred necelým polstoročím stáli v dedinách Revúckej kotliny - Liptovskej Osade, Liptovskej Lužnej, Liptovských Revúcach celé ulice štýlových, obývaných dreveníc, mnohé s charakteristickým obložením - narúbaným drevom, v dnešných časoch možeme obdivovať pozostatky tejto architektúry. V Hubovej, kedysi Gombáši, sa stavali unikátne dvoj- až štvor-domy. V obciah je roztrúsených množsvtvo kaštieľov a kúrii, ktoré si zaujemcovia môžu prezrieť iba zvonku, lebo väčšina sa vrátila pôvodným majiteľom.NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY

Village Vlkolinec
Archeologická lokalita Liptovská Mara HAVRÁNOK.
Rímskokatolícky kostol svätého Ondreja, Liptovský Ondrej, gotika, 2. pol. 13.st.
Rímskokatolícky kostol Všechsvätých, Ludrová, klasicizmus, r. 1825
Rímskokatolícky kostol Očisťovania Panny Márie, Smrečany, 90. roky 13. st.
Čierny Orol, Liptovský Mikuláš, ul 1.mája
Černová, Ružomberok, súbor pamiatok černovskej masakry
KULTÚRNE PAMIATKY


BEŠEŇOVÁ, Kaštiel s parkom Mitošiny, renesancia, 1.pol. 17. st.
BOBROVEC, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba s plastikami, Barok, 1550-1560
DÚBRAVA, Rímskokatolícky kostol sv. Andreja, ranná gotika, 2.pol. 13. st.
HUBOVÁ, Rímskokatolícky kostol sv. Kríž, neskorý barok, 1787
HYBE, Rímskokatolícky kostol Všechsvätých, ranná gotika, 1300
KOMJATNÁ, Kostol sv. Ducha, archeologická lokalita - základy románskeho kostola, 12. st
KRÁĽOVÁ LEHOTA, Kostol Trojice s areálom, klasicizmus, Kaštieľ, klasicizmus 30 roky 19. st.
KVAČANY, Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny, gotika, 1. pol. 14.st, Brunčiakovský mlyn s areálom
LIKAVKA Likavský hrad, ruina hradu, gotika, 14. st.
MARTINČEK rímskokatolícky kostol sv. Martina, ranná gotika, 1260 - 1270 Liptovska Stiavnica
LIPTOVSKÁ ANNA, Románsky kostol z 13. st., extravilán obce
LIPTOVSKÁ SIELNICA, Veľký hrad liptovský,Vrch Sestrč, archeologická lokalita asi 13. st.
LIPTOVSKÁ TEPLÁ, Kostol sv. Filipa a Jakuba, gotika, 1280
LIPTOVSKÉ MATIAŠOVCE, Rímskokatolícky kostol sv.Ladislava, kostol s opevnením, renesancia, 1.pol. 16. st.
DOVALOVO, Rímskokatolícky kostol sv.Martina, neskorá gotika, 2. pol. 13. stor.
LIPTOVSKÝ HRÁDOK, Čiernovažská železnica, Hrádocké arbóretum, Urbanistický súbor Pod Lipami, hrad s areálom
LIPTOVSKÝ JÁN, Hrádok, archeologická lokalita, výšinné hradisko, včasna doba dejín, kostol sv. Jána Krstiteľa, 90. roky 14. stor.KAŠTIELE, KÚRIE, RENESANCIA, BAROK, KLASICIZMUS


LIPTOVSKÝ MICHAL, kostol a zvonica, drevená zvonica, pamiatka ľudového staviteľstva, 17. st , Rímskokatolícky kostol sv. Michala, gotika, 2. pol. 13. stor.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,
Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava , Bodice, gotika, 1360-1380
Synagóga, Hollého ul., klasicizmus, 1842-1846
Župný dom, Nám. Osloboditeľov 1, neskorý barok, 1713
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, Nám. Osloboditeľov 27, gotika, 2. pol. 13. stor.
Františkánsky kostol, kláštor a záhrada, Okoličné, kláštorná ulica, gotika, 1480-1492
Kaštiel s areálom, Palúdzka, vranovská 1, renesancia, 60. roky 16. stor., plastika J. Jánošík, 1985
LIPTOVSKÝ TRNOVEC, pranier, 17. stor.
LISKOVÁ, hradisko Konislav, archeologická lokalita, pravek
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, Liptovska MARA
Rímskokatolícky kostol sv. Matúša, gotika, 90. roky 13. stor.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Bolestnej, gotika, 1300
Kaštieľ, renesancia, 17. stor.
Banícky dom, klasicizmus, 17. stor.
RUŽOMBEROK
Mauzóleum A. Hlinku, Námestie A. Hlinku, r. 1939
Rímskokatolícky kostol sv. Andreja, Námestie A. Hlinku, novobarok
Kostol, kláštor, škola Piaristov, Námestie A. Hlinku, neskorý klasicizmus, 1888
Synagóga, Zárevúcka ul., novorománska, 1876-80
Vlkolínec pamiatkova rezervácia ľudovej architektúry
SLIAČE Kostol sv. Šimona a Jakuba, gotika, 1326-1333
Svätý kríž, Palúdza artikulárny drevený kostol, pamiatka ľudového staviteľstva 1773-1774
TRSTENNÉ, Rímskokatolícky kostol Všechsvätých, kostol a zvonica, neskorý románsky sloh, 1269
VAŽEC, Rímskokatolícky kostol sv. Antona, barok, 2. pol. 13.st.
ľudové domy a hospodárske budovy, pamiatky ľudového staviteľstva
VLACHY, Kaštiel, renesancia, 16. stor.
VÝCHODNÁ, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, gotika, 15. stor.
Kostol, ev. a v., novogotika, 1926-1927
Ľudové domy, pamiatka ľudového staviteľstva, 19.-20. stor.
VYŠNÁ BOCA, Kostol ev. a v. klasicizmus, r. 1785
Banícky dom, Bacúšská dolinka, pamiatka ľudového staviteľstva, r. 1766.