Liptovské múzeá a galérie


ARCHEOSKANZEN HAVRÁNOK - Liptovská Mara


Adresa
Liptovská Mara
032 23 Bobrovník

keltske obydlia      Archeologická lokalita sa nachádza na vŕšku Úložisko pri vodnej nádrži Liptovská Mara. Našlo sa tu sídlisko z mladšej doby železnej (300-100 pred n.l.). V súčasnosti prebieha rekonštrukcia časti keltskej osady Kotínov s obetišťom z 1. storočia pred n.l. Boli objavené zvyšky spaľovaných obiet (obilie, šperky) a v studni kosti siedmich ľudí, pravdepodobne obetí náboženských rituálov. V 11. až 15. storočí tu stál slovanský drevený hrádok opevnený palisádami. Stavby obydlia, obetiská, pec a rôzne predmety boli čiastočne rekonštruované a tvoria archeologické múzeum v prírode. Ďalej sa tu nachádzajú rekonštrukcie keltských stavieb, rekonštruovaná latenská hradba a brána,stredoveká obranná priekopa, most, dlaždené nádvorie a suterén drevenej, obytnej veže, rekonštruuje sa stredoveký kostol. Vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1967.

Aktuálne infornmácie a kontakty
Liptovské múzeum
034 50 Ružomberok
Nám. Š.N.Hýroša
tel : 044 / 432 24 68, fax : 044 / 430 35 32
www.liptovskemuzeum.sk

Linky
Z odrazu Keltskej kultúry - vypracovala Matilda Hayeková
Košický večer článok o lokalite Havránok
Galéria - Keltského umenia
umenie - spoločnosť, náboženstvo Keltov
Bratstvo Keltov - akcie, koncerty, slávnosti
zoznam odkazov - balady a piesne

Z tlače
SME z dňa 31. marca 99 MARTIN (TASR) - Kultúrne dedičstvo, remeselnú zručnosť, život a históriu prastarého keltského národa na území Slovenska približuje výstava Kelti a Slovensko, ktorú včera sprístupnili v Etnografickom múzeu Slovenského národného múzea v Martine. Základom výstavy sú bohaté archeologické nálezy pochádzajúce spred nášho letopočtu. Sú medzi nimi šperky z drahých kovov, zbrane a železné náradia. Podľa historických a archeologických dokladov Kelti obsadili Slovensko na prelome 4. a 3. tisícročia pred Kristom. Základom ich veľkého hospodárskeho rozmachu bola skutočnosť, že na vysokej úrovni zvládli výrobu železa a predmetov z neho. Dôkazom sú nielen železné zbrane, ale takisto kosy, sekerky a lopatky. Raritou je železný vrták do dreva. Kelti takto dali základ rozvoju remesiel. S ich príchodom sa na území Slovenska začal používať aj hrnčiarsky kruh. Centrálne hradiská - oppidá, ktoré stavali, možno považovať za zárodky neskorších miest. Ich zvyšky sa našli v Bratislave, Plaveckom Podhradí, Nitrianskom Hrádku a inde. Priamo z Bratislavy sú vďaka archeologickým výskumom známe aj biateky, prvé mince razené na slovenskom území. Zároveň sú dokladom použitia písma. Významné miesto v keltskom dedičstve patrí šperkom. Zo zlata, striebra, ale aj bronzu a železa vyrábali bohato zdobené ozdoby, napríklad náramky a nánožné kruhy, ktoré sa takisto nachádzajú v expozícii. Všetky tieto doklady svedčia o tom, že slovenské územie sa vďaka Keltom dostalo na vrchol civilizačného vývoja pravekej Európy. Výstava potrvá do konca júna.