Liptovské múzeá a galérie


MÚZEUM JANKA KRÁĽA


Adresa
031 01 Liptovský Mikuláš
Nám. osloboditeľov 30
tel: +421 44 55 22 554
e-mail: muzeum@mjk.lm.sk
web: www.mjk.sk

     Múzeum Janka Kráľa Muzeum janka KRALA L. Mikulas vzniklo v roku 1955 a od roku 1961 sídli v bývalom župnom dome (tzv. Seligovský dom). Časť zbierok získalo delimitáciou z vtedajšieho Múzea Slovenského krasu a presunom materiálov o básnikovi Jankovi Kráľovi z Matice slovenskej v Martine. Múzeum sa vo svojej zbierkotvornej činnosti zameriava na dokumentovanie historických a literárnych tradícií Liptova a dejín mesta Liptovský Mikuláš. Múzejné zbierky sú z väčšej časti literárneho charakteru a viažu sa k významným osobnostiam pôsobiacim v meste Liptovský Mikuláš a jeho okolí a k významným historickým udalostiam spojených s mestom (J. Tranovský, M. Blaho, M. M. Hodža, G. Fejérpataky-Belopotocký, S. Bohdan Hroboò, J. Kráľ, A. Stodola, I. Stodola, J. Jánošík, M. Rázus, M. Rázusová-Martáková, spolok Tatrín, Žiadosti slovenského národa). Od roku 1992 sa múzeum profiluje ako mestské múzeum, čo výrazne ovplyvòuje jeho zbierkotvorné aktivity. Múzeum zhromažďuje predovšetkým dokumenty týkajúce sa dejín mesta a osobností kultúrneho, spoločenského a politického života. Prvá stála expozícia bola sprístupnená v roku 1970 v Seligovskom dome. Zbierkový fond múzea obsahuje 9 521 ev. čísel, čo je 11 117 kusov. Múzeum má početnú príručnú knižnicu a bohatú historickú knižnicu. Na prízemí budovy sa nachádzajú výstavné sály, kde sa konajú krátke výstavy.Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš

Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš

Expozícia sa nachádza v historických priestoroch prvého stoličného domu a priľahlého straussovského domu na Námestí osloboditeľov. Prostredníctvom historických predmetov, fotografií a archívnych dokumentov približuje významné udalosti a osobnosti, bohaté hospodárske, národné, kultúrne i športové tradície Liptovského Mikuláša.

V štrnástich kapitolách návštevníka prevádza vyše sedemstoročnými dejinami mesta – od prvej zmienky o Svätom Mikuláši až po koniec druhej svetovej vojny. Osvetľuje, prečo je Kostol sv. Mikuláša tak úzko spätý s dejinami mesta a predstavuje jeho historické podoby. Približuje osudy najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka (1688 – 1713) a krutý spôsob jeho popravy. Umožňuje nahliadnuť do izby romantického básnika Janka Kráľa (1822 – 1876), garbiarskej dielničky či jedálne mikulášskych mešťanov. V ďalších kapitolách sa venuje zemepánom Pongrácovcom, školstvu, osobnostiam národného obrodenia, slávnym mikulášskym rodinám i počiatkom športu a turistiky v meste a jeho okolí. Na záver návštevníkom sprítomňuje obdobie druhej svetovej vojny, židovských transportov a ťažkých bojov o oslobodenie mesta.

Prehliadku expozície je možné doplniť videoprojekcami tematických dokumentov či prezentáciami podľa záujmu školských a záujmových skupín. Návštevníkom je k dispozícii aj katalóg v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.


Otvorené
september – jún:
Po, Ut, Št, Pi: 9.00 – 16.00 hod.
St: 9.00 – 18.00 hod.
So: zatvorené
Ne: 10.00 – 17.00 hod.
júl – august:
Po: zatvorené
Ut, Št, Pi, So, Ne: 10.00 – 17.00 hod.
St: 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: dospelí 2 €, deti 1 €, deti do 6 rokov a pedagogický dozor zdarma
Každú prvú nedeľu v mesiaci vstup zdarma

Mikulášska mučiareň

Mikulášska mučiareň

Expozícia "Mikulášska mučiareň" bola verejnosti sprístupnená v decembri 1999 v pivničnom priestore v hlavnej budove múzea na Námestí osloboditeľov, v časti straussovského domu.

Rozsahom je síce malá, ale svojím obsahom jedinečná. Jej podtitul "Fragmenty z trpného vypočú­vania Juraja Jánošíka" napovedá, že predstavuje dokumenty týkajúce sa súdu nad legendárnym slovenským zbojníkom, ktorý sa odohral v Liptovskom Mikuláši 16. a 17. marca 1713: začiatok Fassio Janosikiana a Fassio torturalis (zápisnica z dobrovoľného a trpného vypočúvania Jánošíka). Vystavené sú dobové kresby mučenia a mučiace nástroje, ktoré boli v minulosti súčasťou expozície v kaštieli Vranovo, kde Jánošíka väznili. Medzi nimi vyniká dereš, ktorý je rekvizitou z filmu Jánošík. Spolu s ostatnými nástrojmi (škripec, španielska čižma, palečnica, kliešte na vytrhávanie jazyka, klada, husle) expozícia navodzuje atmosféru doby, keď súčasťou súdnych procesov bolo mučenie.

V roku 2013 prešla expozícia rekonštrukciou a reinštaláciou. Pribudli do nej figuríny kata a trestaného a multimediálny informačný panel s dotykovou obrazovkou, kde si návštevníci môžu v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku nalistovať zaujímavé texty a dokumenty viažuce sa k súdu nad Jánošíkom. Rekonštrukcia a reinštalácia bola financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.


Otvorené
september – jún:
Po, Ut, Št, Pi: 9.00 – 16.00 hod.
St: 9.00 – 18.00 hod.
So: zatvorené
Ne: 10.00 – 17.00 hod.
júl – august:
Po: zatvorené
Ut, Št, Pi, So, Ne: 10.00 – 17.00 hod.
St: 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: dospelí 2 €, deti 1 €, deti do 6 rokov a pedagogický dozor zdarma
Každú prvú nedeľu v mesiaci vstup zdarma

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Expozícia sa nachádza na Námestí Žiadostí Slovenského národa v jedinečnom komplexe budov napojených na mikulášsky evanjelický kostol z roku 1785. Bola otvorená v júni 1987. Stará evanjelická fara (Hodžova fara) približuje búrlivé 40. roky 19. storočia, vznik a priekopnícku činnosť spolku Tatrín - predchodcu Matice slovenskej (1844–1848), prípravu a vyhlásenie prvého národno-politického programu Slovákov - Žiadosti slovenského národa (1848). Fara bola svedkom pôsobenie takých osobností, akými boli kňazi Matúš Blaho, Michal Miloslav Hodža, Jur Janoška. Autentické priestory, dobový nábytok, vzácne knihy, faksimile dobových dokumentov i obrazový materiál dokumentujú dôležité postavenie Liptovského Svätého Mikuláša ako jedného zo stredísk národného a politického života na Slovensku v polovici 19. storočia.

Prehliadku je možné spestriť premietaním videonahrávok o osobnostiach mesta, pripravením rôznych kvízov, či pripraviť vzorovú vyučovaciu hodinu. V expozícii je možné zakúpiť si propagačný materiál o vzniku a pôsobení spolku Tatrín a Žiadostiach slovenského národa.


Otvorené
celoročne:
Ut a Št: 8:00 – 15.00 hod.

Vstupné: dospelí 1€, deti 0,50 €, deti do 6 rokov a pedagogický dozor zdarma

Synagóga

Synagóga

Synagóga na Hollého ulici, poznačená v interiéri zubom času, je verejnosti prístupná počas letnej sezóny v júli a auguste. Múzeum v nej prezentuje históriu kedysi početnej mikulášskej židovskej komunity a rôzne umelecké projekty. Pamätná tabuľa na priečelí pripomína vyše 800 obetí holokaustu odvlečených z Liptovského Mikuláša do koncentračných táborov.

Synagóga predstavuje najmonumentálnejšiu klasicistickú stavbu v meste a radí sa medzi najväčšie na Slovensku. Židovská náboženská obec ju postavila v r. 1842-1846 na mieste prvej drevenej synagógy. Súčasný vzhľad jej v roku 1906 priniesla prestavba podľa projektu známeho budapeštianskeho staviteľa Leopolda Baumhorna, ktorý patril k najznámejším odborníkov na výstavbu, resp. prestavbu starších synagóg. Podarilo sa mu pôvodný objekt maximálne zachovať, pritom zmodernizovať a rozšíriť jeho kapacitu konštrukciu empor, pričom harmonicky prepojil klasicistický exteriér so secesným interiérom.

V roku 1977 synagógu od židovskej náboženskej obci odkúpil Mestský národný výbor v Liptovskom Mikuláši. Využíval ju ako skladisko rôzneho materiálu, takže pôvodný interiér bol zničený. Zachovali sa len radové drevené lavice na galériách. Nové vedenie mesta Liptovský Mikuláš sa v roku 1991 rozhodlo synagógu opäť sprístupniť verejnosti. Do záchranných prác v schátralom objekte investovalo 5 miliónov korún. V roku 1998 ju odovzdalo do vlastníctva Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.


Otvorené
júl – august:
Ut - Ne: 10.00 – 17.00 hod.
mimo letnej sezóny vstup len pre ohlásené skupiny

Vstupné: dospelí 1€, deti 0,50 €