Liptovské múzeá a galérie


ČIERNY OROL LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ


Adresa
Hornoliptovské kultúrne centrum Čierny orol
031 01 Liptovský Mikuláš
Ul. 1.mája 28/196
tel.: 044 / 551 47 85

     Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v r. 1961. Dom Čierny orol v Liptovskom Mikuláši je vysunutým pracoviskom Liptovského múzea v Ružomberku. Budova bývalého zájazdného hostinca, ktorej základy siahajú do 17. stor., bola naposledy stavebne upravovaná v roku 1880. V minulosti tu bolo centrum kultúrneho života mesta Liptovský Mikuláš. V dvorane Čierneho orla sa konali divadelné predstavenia organizované spolkom Tatrín a predstaviteľmi slovenského národného života. 1. mája 1918 sa tu uskutočnilo ľudové zhromaždenie, ktoré poprvýkrát žiadalo vytvoriť spoločný štát Čechov a Slovákov. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou. Liptovské múzeum využíva budovu na prezentáciu výstav z vlastných zbierkových fondov a z oblasti výtvarného umenia. Uskutočňujú sa tu výstavy výtvarného umenia, vlastivedné a etnografické výstavy Liptovského múzea.

Čas na prehliadku expozície : 1 hodina

Špeciálny program :
Odsúdenie Jánošíka
Ukážky ľudových remesiel