Liptovské múzeá a galérie


MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY


logo


Adresa
032 42 Pribylina
tel.: 044 / 529 31 63
http://www.lhradok.sk/muzeum
Múzeum liptovskej dediny 1998
Fotogaléria skanzen

Špeciálna programová ponuka
- prezentácia jednotlivých foriem tradičnej ľudovej kultúry
- ukážky výrobných postupov, zamestnaní a odbornej práce v múzeu
Bez zvýšenia vstupného každú stredu počas mesiacov júl - august 2001

Služby návštevníkom
- lektorské a sprievodcovké služby
- predajňa ľudovoumeleckých predmetov
- predaj pohľadníc, propagačných materiálov, publikácií
- fotografovanie, filmovanie v areáli a expozíciách múzea
- jazda na koni
- občerstvenie v bufete Humno
- možnosť stravovania a ubytovania - hotel v blízkosti múzea

Ponuka programov na objednávku
- ukážky ľudových remeselných techník a tradičných výrobných postupov
- škola ľudových remesiel
- vystúpenia folklórnych súborov, skupín a ľudových hudieb
- koncert v ranogotickom kostole
- koncert dobovej hudby v renesančnom kaštieli
- ukážky historických bojových umení, sokoliarstva
- ochutnávky gastronomických špecialít
- posedenia v dobových interiéroch renesančného kaštieĺa, ochutnávky destilátov, medoviny, vína, syrov
- občianské a cirkevné svadobné obrady

    Múzeum liptovskej dediny v Pribiline je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku. R. 1991 bola verejnosti sprístupnená jeho prvá časť. Ide o stavby zo zátopovej oblasti vodného diela Liptovská Mara a z niektorých obcí horného a dolného Liptova. Život obyvateľov dediny približuje obydlie želiara z Liptovskej Sielnice a Černovej, bývanie stredných roľníkov a remeselníkov reprezentujú domy krajčíra a remenára z Likavky, kováča z Liptovskej Kokavy a kolára z Liptovskej Sielnice. Život bohatších vrstiev dokumentuje dom richtára z Liptovského Trnovca, zemiansky dom z Paludze a kaštieľ z Parížoviec. Zaujímavý je aj objekt školy z Valaskej Dubovej. Dominantou areálu je gotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary.
V múzeu Liptovskej dediny sa organizujú aj príležitostné kultúrne podujatia. Atrakciou je možnosť jazdy na koňoch. Predaj suvenírov a občerstvenia.

    Múzeum leží v ústi Račkovej doliny, takže priamo nad ním sa vypínajú štíty Západných Tatier. Sprístupnené verejnosti je od roku 1991.
Mimo sezóny je možné návštevy dohodnúť v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku tel: 044 / 5222 485 alebo v Múzeu liptovskej dediny tel: 044 / 5293 163 alebo Liptovské múzeum Ružomberok tel: 044 / 43 22 469

Podrobnejšie informácie
spracovaná publikácia Múzeum liptovskej dediny 1998
Fotogaléria