Aktuálne podujatia

   Ak máte nejaké podujatie, akciu, ktorá sa koná na Liptove a chcete ju aj touto formou spropagovať, kontaktujte nás.