Poľovníctvo a rybárstvo

polovnictvo
     Slovensko patrí ku krajinám s najväčšou hustotou a druhovou pestrosťou zveri. Za poľovnú zver je u nás vyhlásených 215 živočíchov. Jeleň obyčajný, Srnec hôrny, Muflon obyčajný, Sviňa divá, Zajac poľný, Jarabica poľná, Bažant, Medveď. Lov zveri uskutočňujú Slovenský poľovnícky zväz, štátne lesy.
    Bohatá sieť vodných tokov, vodných nádrží a ostatných vodných plôch ponúka široké možnosti pre všetky kategórie rybárov.RYBÁRSKE REVÍRY


     Váh č. 15, revír 511
Úsek neky Váh od vtoku Oravy v Kraňľovanoch po ústie Revúcej do Váhu v Ružomberku. Dlžka úseku 18 km s priemernou širkou 50 m. Hĺbka vody od 1 do 2 m.

    Váh č. 16, revír 512 rybarstvo
Úsek rieky Váh od ústia Revúcej v Ružomberku po výpust vodnej nádrže Bešeňová. Dĺžka úseku 12 km s priemernou šírkou 50 m. Hlbka vody od 1 po 3 m.Rieka Váh je vyhl'adávanou lokalitou pre lov královnej vôd - hlavátky. Výskyt druhov rýb: pstruh potočný a dúhový, sivoň, lipeň. jalec. mrena, podustva, šť'uka, ostriež, zubáč, kapor.Kapitálne úlovky hlavátka 23 kg, pstruh potočný 5 kg, pstruh dúhový - 6,0 kg, lipeň - 2.1 kg. mrena 6.5 kg, podustva 22 kg.

     Revúca, revír 465
Krásny podhorský tok s dlžkou 25 km, priemernou šírkou 8 m a hlbkou vody 50 - 70 cm Vyskytuje sa lu predovšetkým pstruh potočný, dúhový, sivoň a lipeň.Kapitálne úlovky: pstruh dúhový 5.8 ky, pstruh potočiný 3 kg.lipeň 1,6 kg. K atraktívnym pstruhovým pritokom Váhu patria aj potoky Teplianka a Lupčianka.
rybarsky zvaz


viac informácii
MsO SRZ Ružomberok
Fullova 2 034 01 Ružomberok
Tel.: +421 / 44 / 432 02 01, 433 20 14 432 00 79

Slovenský rybársky zväz - www.srzrada.sk/
Slovenské rybárske povolenky - 500 Sk/rok
lístok 1 deň - 300 Sk
lístok týždeň - 900 Sk