Východna

    Obec (775 m) v Liptovskej kotline 14 km na východ od Liptovského Hrádku so zachovalou ľudovou architektúrou zrubových domov, senníkov a dejisko národopisných slávnosti s panorámou Kriváňa. Písomne doložená z r. 1269, znovu dosídlená Folklórne slávnosti vo Východnej bola počas valašskej kolonizácie v 15. st. V obci je ešte živý folklór - kroj, výšivky, tkaniny. Každoročne sa tu prvý júlový víkend uskutočňuje svetoznáma prehliadka folklórných súborov a ľudových tradícií. Podujatie sa organizuje vo veľkom prírodnom amfiteátri nad obcou. Je to najväčší slovenský folklórny festival, konaný pod záštitou medzinárodnej organizácie C.I.O.F.F. Počas festivalu, ktorého sa zúčastňujú najlepšie folklórne skupiny i jednotlivci z celého Slovenska a zahraničia celá obec dýcha neopakovateľnou atmosférou a usporadúvajú sa výstavy ľudových umeleckých výrobkov. Vstupnú aleju tvoria drevené plastiky súčasných ľudových umelcov.
    Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky kostol sv. Štefana z 15. st, novogotický evanjelický kostol a.v. a ľudové domy z 19. storočia. V katastri obce sa nacháza chranené územie Turková - chránia sa zachovalé porasty vápencovej bučiny a spoločenstvá reliktnej boriny s pestrou vápencovou flórou. Je tu možnosť posedenia v štýlovej reštaurácií Koliba. Značkovaná je turistická trasa cez dolinu Bieleho Váhu do doliny Čierneho Váhu.


Kompletný program
Folklórny festival Východná 2008